dla firm

to jeden, zintegrowany program wspomagający działanie niemal wszystkich obszarów funkcjonowania firmy, ma budowę modułową - używasz tylko te moduły i na tylu stacjach roboczych ile potrzebujesz; w każdej chwili możesz rozszerzyć funkcjonalność programu. PROFIT potrafi bardzo wiele - jesteśmy pewni, że nieraz zaskoczy cię swymi możliwościami.

Zarządzanie

 • Dostęp do programu dla upoważnionych pracowników - poprzez login i hasło.
 • Konfiguracja podstawowych ustawień programu dostępna dla administratora programu.
 • Kartoteka pracowników.
 • Przydzielanie uprawnień i dostępu do modułów i funkcji programu PROFIT dostępne dla administratora programu. Zobacz
 • Dziennik systemu jako niepodważalny "ślad" najistotniejszych działań w systemie - kto, kiedy i co zrobił. Zobacz
 • Dane firmy - użytkownika programu PROFIT łącznie z dowolną ilością własnych kont bankowych.
 • Słownik walut i kursów.
 • Słownik stawek VAT.
 • Słownik jednostek miar.
 • Słownik sposobów zapłaty.
 • Dostęp awaryjny do danych systemu - poprzez zmienne hasło dostępne każdorazowo w firmie INFOSERWIS można bezpośrednio dostać się do tabel bazy danych programu PROFIT.\
 • Filtry - zapamiętanie dla każdego użytkownika wszelkich filtrów zastosowanych do formula

Produkcja

 • Kartoteka technologiczna produktu - operacje technologiczne, materiały, narzędzia, słownik zaszeregowania robót, słownik grup stanowisk i stanowisk. Zobacz
 • Rejestr zleceń produkcyjnych, kontrola kompletności kart technologicznych, kontrola ilości dostępnych materiałów i półfabrykatów, generowanie przewodników warsztatowych. Zobacz
 • Kontrola realizacji produkcji: rejestracja wydawania kart pracy z przewodników warsztatowych oraz zakończenia (zwrotu karty). Zobacz
 • Zestawienia materiałowe, planowanej pracochłonności, planowanych kosztów robocizny i materiałów. Zobacz
 • Planowanie produkcji: przydzielanie zleceń produkcyjnych lub operacji ze zleceń na jednostki terminu (definiowane: tygodnie, miesiące lub inne) i na grupy stanowisk. Wizualne i liczbowe pokazywanie stopnia obciążenia grup stanowisk i/lub pracowników w stosunku do potencjalnych możliwości produkcyjnych. Zobacz
 • DDrukowanie kodów kreskowych na dokumentacji warsztatowej.
 • Rejestrowanie czasu pracy za pomocą skanera kodów kreskowych. Zobacz

Zamówienia od klientów

 • Rejestracja zamówień od klientów, rezerwacja stanów magazynowych na zamówienia, kontrola realizacji zamówienia. Zobacz

Obsługa dostawców

 • Rejestr dokumentów zakupu krajowych i zagranicznych, rejestr zakupu VAT.
 • Centrum zaopatrzenia materiałowego - tworzenie zbiorczych zamówień do dostawców na podstawie rozwiniętych (tzw. BOM) zleceń produkcyjnych oraz bezpośrednio z zamówień klientowskich spośród dostępnych dostawców. Zobacz

Magazyny

 • Magazyny - prowadzenie obrotów i stanów magazynowych; ewidencja wg cen stałych ewidencyjnych lub rzeczywistych dostawami; rozchody rozliczane wg FIFO, LIFO lub z ręcznym wskazaniem dostawy. Zobacz
 • Możliwość prowadzenia lokalizacji produktu w magazynie.
 • Możliwość identyfikacji egzemplarza produktu w magazynie - w przypadku identyfikacji np. według numeru fabrycznego lub numeru licencji.
 • Rejestracja terminu ważności oraz dodatkowej cechy dostawy.
 • Wspomaganie wykonywania inwentaryzacji na magazynach.
 • Kreator aktualizacji cen ewidencyjnych w magazynach.

Sprzedaż

 • Rejestr dokumentów sprzedaży; wystawianie faktur sprzedaży krajowych i zagranicznych; rejestr sprzedaży VAT. Zobacz
 • Wystawianie dokumentu specyfikacji opakowań; wykaz dowolnych opakowań oraz opis ilościowy zapakowania poszczególnych towarów umieszczonych na fakturze w poszczególnych opakowaniach. Zobacz
 • Możliwość definiowania pól dodatkowych w pozycjach faktur sprzedaży.
 • Rejestr i wystawianie dokumentów dowolnych specyfikacji (max do 3 poziomów - nagłówek , pozycje i skład pozycji (podpozycje)) przydatne do tworzenia dowodów dostaw, specyfikacji składu towarów lub usług itp., z takich dokumentów można automatycznie generować faktury sprzedaży zbiorcze lub pojedyncze.

Płatności

 • Prowadzenie rejestru obrotów: gotówkowych i bankowych w dowolnych walutach, automatyczne rozrachunki z klientami i pracownikami oraz automatyczna aktualizacja stanu zapłacenia dokumentów sprzedaży, zakupu, innych zobowiązań i należności (jeśli aktywne odpowiednie moduły)
 • Rejestracja i wystawianie innych zobowiązań lub należności np. not odsetkowych z automatycznym naliczaniem odsetek wg tabeli odsetek ustawowych lub budżetowych. Kalkulator odsetek za zwłokę.
 • Wystawianie polecenia przelewu bankowego, drukowanie na blankiecie lub czystym papierze, eksport do elektronicznych systemów płatności bankowych.

Klienci

 • Podstawowy rejestr klientów: identyfikatory , nazwa, dane adresowe, banki, zakres współpracy - rejestr i filtrowanie, baza kodów pocztowych, województw i krajów. Łatwe wyszukiwanie klientów wg wielu kryteriów. Zobacz
 • Zestaw klientów -pomocnicze narzędzie do zarządzania bazą klientów umożliwia tworzenie prywatnych roboczych zestawów klientów, które można zastosować jako kryterium do raportów w różnych układach, drukować seryjnie koperty i nalepki do korespondencji oraz eksportować zestawy adresów e-mail. Słownik branż - pomocny przy grupowaniu klientów. Zobacz
 • Rejestr kontaktów z klientami - zawiera kartotekę przedstawicieli klientów, słownik tematyki kontaktów oraz rejestr kontaktów z klientem zawierający informacje typu kto, z kim, kiedy i na jaki temat oraz w jaki sposób się kontaktował, z zaznaczeniem zdarzeń wykonanych i zaplanowanych z możliwością automatycznego przypominania o zaplanowanych kontaktach. Zobacz

Produkty

 • Podstawowy indeks materiałów, półfabrykatów, usług i wyrobów gotowych oraz kategorii. Słownik grup cenowych. Słownik podrodzajów.
 • Rozszerzenie kartoteki produktów o indywidualne cechy ze względu na klienta takie jak: kod produktu, nazwa, jednostka miary, cena, waluta.
 • Kartoteka Struktury związków pomiędzy wyrobami, materiałami (skład) , półfabrykatami, i kategoriami. Kreator Produktów i Kategorii - tworzy automatycznie kod i nazwę produktu oraz związki w strukturze kategorii oraz składu.
 • Zestaw produktów -pomocnicze narzędzie do zarządzania bazą produktów umożliwia tworzenie prywatnych roboczych zestawów produktów, które można zastosować jako kryterium do raportów w różnych układach (np. cenniki dla klientów) oraz umożliwia grupową zmianę cen sprzedaży.
 • Cechy zmienne produktu: Unikalna możliwość nadawania produktowi (towar handlowy, wyrób itp.) dodatkowych cech (do dwóch dla każdego produktu), deklarowanych w kartotece produktu, a określanych w słowniku. Pozwala na rozróżnianie produktu np. według koloru i rozmiaru przy identycznym kodzie produktu.

Inne

 • Rozliczenia technologiczne - wylicza zużycie normatywne produktów (wyrobów) na podstawie składu (receptury) i porównuje z rzeczywistym.
 • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • Rejestr deklaracji celnych INTRASTAT: PROFIT automatycznie tworzy deklaracje INTRASTAT na podstawie faktur sprzedaży rejestrowanych w programie oraz słowników pomocniczych. Można również tworzyć deklaracje "ręcznie" - zarówno wywozowe jak i przywozowe. Pozwala na wydruk deklaracji lub stworzenie pliku w formacie XML akceptowanym przy elektronicznym przesyłaniu deklaracji. Zobacz
 • Moduł uniwersalnego eksportu danych z bazy danych za pomocą którego można wyeksportować z bazy danych dowolne dane w formacie bazy danych Access (mdb), arkusza kalkulacyjnego Excell (xls) pliku tekstowego (txt) lub strony html. Zobacz

Jeżeli nadal nie jesteś pewny czy PROFIT zaspokoi potrzeby Twojej firmy - prześlij do nas maila z opisem Twoich oczekiwań - na pewno szybko na niego odpowiemy: biuro@infoserwis-sp.com.pl