dla firm

posiada wiele modułów i opcji z których dowolnie zestawisz funkcjonalność potrzebną Twojej firmie. Pamiętaj płacisz tylko za te moduły które potrzebujesz.

Moduły programu Profit

Symbol Modułu Obejmuje
Profit Środowisko systemu Profit: Logowanie do systemu, Dane ogólne firmy, Opcje systemu, Kartoteka pracowników, Dziennik systemu, Menu klientów, Menu produktów, Rejestr Banków, Słownik Walut, Słownik stawek VAT, Słownik jednostek miar, Słownik sposobów zapłaty, Dostęp awaryjny do danych systemu, Zakładanie kont użytkowników, Zmiana hasła użytkownika.
Zamówienia Rejestr zamówień od klienta
Produkcja Kartoteka Technologiczna. Rejestr zleceń. Przygotowanie zlecenia. Planowanie produkcji. Rejestracja i kontrola realizacji produkcji.
Zakupy Rejestr dokumentów zakupu, rejestracja faktur zakupu krajowych i zagranicznych, rejestr zakupu VAT
Magazyny Prowadzenie obrotów i stanów magazynowych w maksymalnie 4 magazynach: po jednym (towarów handlowych, materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych). Ewidencja wg cen stałych ewidencyjnych lub rzeczywistych dostawami. Rozchody rozliczane wg FIFO, LIFO lub z ręcznym wskazaniem dostawy.
Sprzedaż Rejestr dokumentów sprzedaży, wystawianie faktur sprzedaży krajowych i zagranicznych, rejestr sprzedaży VAT
Płatności Prowadzenie rejestru obrotów: gotówkowych i bankowych w dowolnych walutach, automatyczne rozrachunki z klientami i pracownikami oraz automatyczna aktualizacja stanu zapłacenia dokumentów sprzedaży, zakupu, innych zobowiązań i należności (jeśli aktywne odpowiednie moduły)
Klient Podstawowy rejestr klientów: Identyfikatory , nazwa, dane adresowe, banki, zakres współpracy - rejestr i filtrowanie, baza kodów pocztowych, województw i krajów. Łatwe wyszukiwanie klientów wg wielu kryteriów
Produkty Podstawowy indeks materiałów, półfabrykatów, usług i wyrobów gotowych oraz kategorii. Słownik grup cenowych. Słownik podrodzajów
Książka P-R Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
Eksporty Moduł uniwersalnego eksportu danych z bazy danych za pomocą którego można wyeksportować z bazy danych dowolne dane w formacie bazy danych Access (mdb), arkusza kalkulacyjnego Excell (xls) pliku tekstowego (txt) lub strony html

Opcje do modułów

Nazwa Modułu Symbol Opcji Obejmuje
Profit DefinicjeRejestrówVAT Słownik umożliwiający prowadzenie wielu rejestrów VAT
Profit Filtry Zapamiętanie dla każdego użytkownika wszelkich filtrów zastosowanych do formularzy
Profit InneDokumenty Rejestr innych dokumentów które można związać z fakturami sprzedaży wraz z ich definicją
Profit PodręcznySłownik Podręczny słownik Rodzaju transportu, Zdarzeń w księdze P-R, Opisu operacji technologicznej
Profit SłownikDekretów Słownik dekretów które można związać ze sprzedażą, zakupami i płatnościami
Profit SłownikKomOrg Słownik komórek organizacyjnych
Profit SłownikMPK Słownik MPK
Profit Uprawnienia Moduł umożliwiający zarejestrowanie wielu użytkowników systemu i przydzielenie im uprawnień do wykonywania poszczególnych działań w programie
Profit Intrastat Rejestr dokumentów Intrastat, z możliwością drukowania i wysyłania w formacie XML - Celina
Profit RozliczenieMateriałów Rozliczenie zużycia materiałów na podstawie składu wyrobu i porównanie z zużyciem rzeczywistym
Produkcja KontrolaRealizacji Wydawanie zleceń do produkcji, rejestracja wykonania zlecenia
Produkcja PlanowanieProdukcji Planowanie produkcji
Zakupy Zaopatrzenie Przygotowanie zamówienia materiałowego dla bieżącego zapotrzebowania
Magazyny EwidencjaEgzemplarzy Ewidencja egzemplarzy wg zdefiniowanej cechy np.: nr fabryczny, nr emisji itp.
Magazyny MagazynyDodatki Kreator aktualizacji cen ewidencyjnych
Magazyny Rezerwacje Mechanizm rezerwacji stanów magazynowych na zamówienia klientów
Magazyny RozszerzenieStanów Obsługa lokalizacji w magazynie, rejestracja terminu ważności, oraz dowolnych cech dostawy.
Magazyny WieleMagazynów Prowadzenie obrotów i stanów magazynowych w magazynie towarów handlowych, materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych w dowolnej ilości magazynów
Sprzedaż CMR Rejestr dokumentów CMR. Wystawianie dokumentów i drukowanie dokumentów CMR.
Sprzedaż Opakowania Wystawianie dokumentu specyfikacji opakowań: Wykaz dowolnych opakowań oraz opis ilościowy zapakowania poszczególnych towarów umieszczonych na fakturze w poszczególnych opakowaniach.
Sprzedaż PolaUzupełniające Możliwość definiowania pól dodatkowych w pozycjach faktur sprzedaży
Sprzedaż Specyfikacje Rejestr i wystawianie dokumentów dowolnych specyfikacji (max do 3 poziomów - nagłówek , pozycje i skład pozycji (podpozycje)) przydatne do tworzenia dowodów dostaw, specyfikacji składu towarów lub usług itp., z takich dokumentów można automatycznie generować faktury sprzedaży (wymagany moduł faktur) zbiorcze lub pojedyncze.
Sprzedaż Wysyłki Rejestr wysyłek.
Płatności PłatnościInne Rejestracja i wystawianie innych zobowiązań lub należności np. Not odsetkowych z automatycznym naliczaniem odsetek wg tabeli odsetek ustawowych lub budżetowych.
Kalkulator Odsetek za zwłokę
Płatności PoleceniePrzelewu Wystawianie polecenia przelewu bankowego, drukowanie na blankiecie lub białym papierze, eksport do elektronicznych systemów płatności bankowych VIDEOTel i Goniec.
Klient KlientDodatki Zestaw klientów -pomocnicze narzędzie do zarządzania bazą klientów umożliwia tworzenie prywatnych roboczych zestawów klientów, które można zastosować jako kryterium do raportów w różnych układach, drukować seryjnie koperty i nalepki do korespondencji oraz eksportować zestawy adresów e-mail.
Słownik branż - pomocny przy grupowaniu klientów
Klient Kontakty Rejestr kontaktów z klientami - zawiera kartotekę przedstawicieli klientów, słownik tematyki kontaktów oraz rejestr kontaktów z klientem zawierający informacje typu kto, z kim, kiedy i na jaki temat oraz w jaki sposób się kontaktował, z zaznaczeniem zdarzeń wykonanych i zaplanowanych z możliwością automatycznego przypominania o zaplanowanych kontaktach.
Produkty ProduktySpecyfikacjeKlienta Rozszerzenie kartoteki produktów o indywidualne cechy ze względu na klienta takie jak: kod produktu , nazwa , jedn. miary, cena, waluta
Produkty StrukturaProduktów Kartoteka Struktury związków pomiędzy wyrobami, materiałami (skład) , półfabrykatami, i kategoriami
Kreator Produktów i Kategorii - tworzy automatycznie kod i nazwę produktu i związki w strukturze kategorii oraz składu
Produkty ZestawProduktów Zestaw produktów -pomocnicze narzędzie do zarządzania bazą produktów umożliwia tworzenie prywatnych roboczych zestawów produktów, które można zastosować jako kryterium do raportów w różnych układach (np. cenniki dla klientów) oraz umożliwia grupową zmianę cen sprzedaży